بیمه بدنه و مزایای بیمه بدنه

محاسبه آنلاین بیمه بدنه

آنچه باید درباره مزایای بیمه بدنه بیمه ایران بدانیم:

آیا از مزایای بیمه بدنه  اطلاع دارید؟

از مزایای بیمه بدنه این است که شما می توانید با خرید بیمه بدنه بیمه ایران، چنانچه مقصر حادثه باشید ، خسارت وارده به خودروی خود را جبران نمایید.

نکته طلایی : شما می توانید حتی در صورتی که مقصر حادثه نیستید و بیمه نامه شخص ثالث طرف حادثه امکان پرداخت کل خسارت شما را ندارد ، از بیمه نامه بدنه خود برای دریافت مابقی خسارت اقدام نمایید.

آیا می دانید خطرهای اصلی تحت پوشش در بیمه بدنه کدامند؟

 • حادثه (کلی و جزئی)
 •  واژگون شدن خودرو
 • حریق (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار)
 •  برخورد دو وسیله نقلیه به هم یا برخورد با یک جسم ثابت یا متحرک
 •  برخورد اشیاء به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت و سکون)
 • سقوط خودرو
 • سرقت کلی خودرو

آیا می دانید که با پرداخت مبلغ اندکی می توانید خطرات زیر را نیز در بیمه بدنه پوشش دهید؟

 •  سرقت درجا (جزئی) قطعات و لوازم: در این پوشش بیمه بدنه،جبران هزینه سرقت در محل لوازم خودرو از قبیل لوازم صوتی ، رینگ و لاستیک و سایر قطعا تی که بنا به درخواست بیمه گذار در بیمه نامه تعیین شده است ، امکان پذیر می باشد.
 •  هزینه ایاب و ذهاب : در این پوشش بیمه بدنه،هزینه ایاب و ذهاب بیمه گذار در صورت عدم استفاده از وسیله نقلیه به دلیل وارد شدن یکی از خسارت های مشمول تعهد بیمه نامه ، پرداخت می گردد.
 • پاشیده شدن مواد شمیایی و اسیدی: در این پوشش بیمه بدنه، خسارت وارده به وسیله نقلیه در صورت پاشیده شدن مواد شمیایی و اسیدی، پرداخت می گردد.
 • شکست شیشه : در این پوشش بیمه بدنه،درصورتی که علت شکست شیشه مستقل از خطرات اصلی در بیمه نامه باشد، خسارت قابل پرداخت است.
 • بلایای طبیعی   : در این پوشش بیمه بدنه، سیل ، زلزله،طوفان و آتشفشان در صورت بروز خسارت تحت پوشش قرار می گیرد.
 • میخ کشیدگی   : در این پوشش بیمه بدنه،که اخیرا به پوشش های تبعی بیمه بدنه اضافه شده است،کشیدن میخ و اشیا مشابه بر روی بدنه خودرو تحت پوشش قرار می گیرد.

 

* بدیهی است بعد از دریافت هــرگونه خسارت از محل بیمه نامه بدنه بیمه گذار از تخفـیفات مذکور محروم خواهـد گردید.

نحـوه دریافت خسارت از محل بیمه بدنه :

  طبعاً بیمه گـر جهت تنظیم هر پرونده خسارتی نیاز به مدارک مشخص و اسناد مستدلی دارد که بتواند براساس آن به مورد خسارتی رسیدگی نماید؛

 •    اصل بیمه نامه بدنه
 •    اصل گواهینامه راننـدگی ( متناسب با وسیله نقلیه موردبیمه)
 •    اصــل بیمه نامه شخص ثالث
 •    اصل سند مالکیت یا برگه معاملات نیم برگی ( بنچـاق )
 •    مراجعه مالک خودرو

   مدارکی که به فراخور خسارت بیمه بدنه ( درصورت لزوم ) مورد نیازاست که مشـروح آنرا در ذیل میخوانید:

 •     برای دریافت خسارتهای مربوط به تصادفات ارائه گـزارش پلیس و یا کـروکی اصلی ( اصطلاحا” کروکی مادر ) الـزامی است.
 •     برای دریافت خسارتهای مربوط به آتشسوزی در بیمه بدنه ارائه گزارش آتشنشانی و گزارش پلیس ۱۱۰ الزامی است.
 •     برای دریافت خسارتهای مربوط به سـرقت کلی خودرو در بیمه بدنه اطلاع دادن به پلیس ۱۱۰ و نهایتا” اداره آگاهی الزامی است.
 •    درصـورتی که اداره آگاهی پس از۶۰ روز بعد ازاعلام سرقت ، خودرو مسروقه را کشف ننماید ، سند خودرو مورد بیمه ( مسروقه ) به شـرکت بیمه منتقل و پس از کسـر فرانشیزهای متعلقه و کسورات احتمالی، معـادل ارزش روز خودرو خسارت پرداخت می گردد.
 •    درصـورت  کشف خودرو طی ۶۰روز ، خسارتهای احتمالی و ارزش قطعات سرقت شـده بعد از کسـر فرانشیـز قابل پرداخت می باشـد.
 •    برای دریافت خسارتهای مربوط به سـرقت قطعات خودرو اطلاع به پلیس ۱۱۰ و دریافت گزارش ممهور به مهـر کلانتری منطقه مربوطه و یا گـزارش افسـر تجسس الزامی است.
 •    برای دریافت خسارتهایی که توسط مقصر ناشناس به خودرو در حال پارک وارد آمده باشد، گزارش پلیس ۱۱۰ و یا مراجع ذیصلاح جــریان رسیدگی و پرداخت خسارت را سـرعت خواهـد بخشید و برای خسارتهای دوم به بعد گــزارش پلیس ۱۱۰ الزامی است.

 

    فرانشـیــز در بیمه بدنه چیست؟

    فرانشیز درصد مشخصی از هـر خسارت می باشـد کـه قابل پرداخت نیست و از مبلغ کـل خسارت محاسـبه شده  کسـر می گردد.

     فرانشیز خسارت اول بیمه بدنه  ۱۰٪ مبلغ خسارت و حداقل ۰۰۰ر۵۰۰ ریال می باشـد.

     ” ” ”     خسارت دوم  بیمه بدنه۲۰٪‌ مبلغ  خسارت و حداقل ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال می باشـد.

     ” ” ”     خسارت سوم و بعدی  بیمه بدنه۳۰٪ مبلغ خسارت و حداقل ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ ریال می باشـد.

     فرانشیز خسارت سرقت و شکست شیشه  در بیمه بدنه همواره  ۲۰٪ مبلغ خسارت می باشـد.

    سـایـر شـرایط بیمه بدنه:

 •   در صـورت مستی ،عمد بیمه گذار، نداشتن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مورد بیمه ، اعمال متقلبانه بیمه گذار و یا راننده ، صـدور بیمه نامه  بدنه بنام شخصی بجز مالک خودرو (مگـر با شـرائط خاص )،  خسارتهای وارده به خودرو مورد بیمه، قابل پرداخت نیست.
 •    پس از دریافت هـرخسارت و تعمـیر نقـــاط  آسیب دیـده خـودرو، در بیمه بدنه بیمه گذار می بایست جهت بازدید سلامت خــودرو بـه شـرکت بیـمه مراجعه و قسمتهای تعمیر و تعویض شده را به رویت کارشناس شرکت بیمه برساند. در این صورت چنانچه مورد بیمه از ناحـیه خسارت دیده قبلی ، مجددا” مورد خسارت واقع شـود بیمه گر پرداخت خسارت جدید را متقبل خواهد شد.

 

 •    کسـر بابت استهلاک در بیمه بدنه:

 •     از مبلغ خسارت محاسبه شده برای قطعات خودروهای با سن بیش از ۵ سال بازای هرسال  ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ بابت استهلاک قطعات کسـر خواهد شد.
 •     کسر بابت استهلاک قطعات مصرفی مثل « باطری و لاستیک » همواره ۵۰٪ مبلغ خسارت می باشـد.

 

                               محـاسبه حق بیمه بـدنه تا ۷۰% تخفیف

برای دریافت مشاوره آنلاین رایگان فرم ذیل را تکمیل نمایید: