image2

     ایران کشوری در حال توسعه و شکوفایی است که تقریبا در هر روز یک پروژه عمرانی و ملی بزرگ در آن افتتاح می شود و یا کلنگ احداث آن بر زمین می خورد.حال برای حفظ سرمایه های ملی باید بیمه های مهندسی در اولویت قرار بگیرد،مدیریت ریسک به یک نگرش کلان در شیوه مقابله با نامعمولی ها و حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بینی در آینده هر پروژه ای است،چنین عنوانی در برگیرنده کلیه فعالیت هایی می شود که هر کسی به نوعی در مراحل مختلف قبل،در زمان و یا بعد از تحقق خطر برای مقابله،کنترل و یا جبران خسارت وارده به کار گرفته می شود، با این تفاوت اساسی که تمام فعالیت های یاد شده در یک نظام همگون و کاملا اقتصادی برای حفظ و نگهداری از سرمایه خانواده و جامعه با استفاده از تکنولوژی و دانش روز سازمان دهی شده است؛ بیمه مهندسی از جمله راه های سازمان دهی شده مدرن است که هم پا و سایه به سایه با ریسک های جدید گام بر می دارد.

معمولا دلایلی که باعث شده است تا مدیریت ریسک به عنوان یک مبحث مهم و مورد بحث در جوامع صنعتی بیمه ای مطرح شود عبارت است از:

۱- افزایش خطرهای بالقوه موجود به دلیل کاربرد تکنولوژی های جدید

۲ – خسارت های غیرقابل جبران به انسان و جهان پیرامون او

۳ – محدودیت موجود در منابع برای بازسازی این خسارت ها

۴ – شرایط دشوار اقتصادی در هر برها ای از زمان

۵ – از بین رفتن ارزش هایی که نمی توان آنها را با منابع مالی جایگزین کرد.

لذا مدیران باهوش و با ذکاوت سعی می کنند با هوشمندی ریسک های پروژه های خود را به شرکت های بیمه ای منتقل کنند تا از آثار زیانبار حوادث و ریسک های احتمالی در امان بوده و مسئولیت خود را به نحو احسنت اجرا نموده باشند.

ما در اینجا انواع و اقسام بیمه های مهندسی که بر اساس موضوع فعالیت هر پروژه مشخص شده است را ارائه می نماییم:

 

بیمه تمام خطر نصب EAR

بیمه تمام خطر پیمانکاران CAR

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران CPM

بیمه شکست ماشین آلات MB

بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه تضمین کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان) LDB

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

بیمه فساد کالا در سردخانه

بیمه الکترونیک

 

انواع بیمه های مسئولیت