پس از اعلام لیست سود و زیان شرکت های بیمه در رشنه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایان شدن این موضوع که فقط ۴ شرکت بیمه ای در بیمه شخص ثالث در سال ۹۴ سود ده بودند و مابقی شرکتها در این رشته با زیان مواجه شدند که در این میان بیمه ایران موفق به کسب عنوان اولین شرکت بیمه ای با سود ۲/۵ % گردید.

لذا با توجه به مشتری مداری و خدمات مناسب و مطلوب ، مدیریت اتومبیل بیمه ایران تصمیم به تغییراتی در میزان تخفیفات در بیمه بدنه نمودند که البته با توجه به مصادف شدن این تصمیم با پایان سال نشاندهنده این هوشیاری در بیمه ایران می باشد که این شرکت بزرگ قصد دارد روزهای پایانی سال ۹۵ که بیشترین فروش بیمه بدنه در این ایام است را از دست ندهد و بتواند با اعمال تخفیفات بیشتر برای خودروهای صفر کیلومتر در بیمه بدنه پرتفوی بیشتر یرا نصیب خود کند. در نتیجه این تصمیم تخفیف بیمه بدنه در رشته بیمه بدنه برای خودروهای صفر کیلومتر تا ۳۰ % افزایش یافت.

 

 

 

بیمه بدنه و مزایای بیمه بدنه

 

 

 

 

خرید بیمه بدنه